Om mig

malene billedeMit navn er Malene Hansen og jeg har været lærer siden 2003, hvor jeg blev uddannet fra Haslev Seminarium.

Jeg har efterfølgende arbejdet i folkeskolen med tilknytning til ordblindeklasser, indskolingen samt haft læsekursuselever og arbejdet med børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Undervejs blev min interesse for kognitiv træning vakt og jeg har uddannet mig i Feuersteins kognitive træningsprogram kaldet FIE hos Dansk Feuerstein Center