Kognitiv træning

image

Hvem har gavn af kognitiv træning?

 Børn der:

  • har svært ved at fastholde fokus på en opgave – går i stå eller aldrig kommer i gang.
  • har stor modvilje på at lærer nyt eller være i nye situationer
  • generelle indlæringsvanskeligheder
  • har svært ved at rumme frustrationer
  • ikke når sine milepæle som andre børn
  • ikke har et tilstrækkeligt sprog for sin alder

Voksne der:

IMG_0365

  • har oplevet tab af kognitive færdigheder i forbindelse med sygdom eller ulykker (hovedtraumer)
  • i en sen alder har fået en diagnose f.eks. ADHD, ADD, Autisme spektrum forstyrrelse
  • har svært ved at gennemføre en uddannelse
  • har læsevanskeligheder

 

Kognitiv træning handler om at udvikle og styrke de tænkeprocesser/’thinking skills‘, som de fleste tager for givet, og vi ikke en gang er klar over, at vi har.

Det handler bl.a. om evnen til at kunne holde flere informationer i hovedet på samme tid, at kunne sortere, organisere og kategorisere, kunne orientere os i rum og tid osv.

Læs mere om Reuven Feuerstein, som udviklede det materiale vi træner ud fra.

Og de centrale principper bag.

 

Se priser her

 

Kontakt mig for spørgsmål